Inici del Contingut

Distribució per semestres

  • Les matèries teòriques s'impartiran durant el primer semestre  (d'octubre a febrer).
  • El treball de fi de màster s'haurà de fer en l'horari que estableixi el tutor o tutora, principalment durant el segon semestre (de febrer a juliol).
Codi   Assignatura Semestre
   Fonaments de la Investigació Biomèdica
14700
  Patologia i Terapèutica Molecular  
S1
14701
  Comunicació, gestió i innovació en Ciència  
S1
14702
  Assajos clínics: disseny i desenvolupament  
S1
   Models animals de malalties humanes
14703
  Organismes model en Biomedicina  
S1
14704
  Experimentació Animal *    
S1
   Mètodes avançats d'aplicació en Biomedicina   (8 ECTS de 12 oferts)
14705
  Mètodes en Biologia de Sistemes  
S1
14706
  Estrès Oxidatiu i Antioxidants  
S1
14707
  Comunicació i funció cel·lular  
S1
   Treball Final de Màster
14708
  Treball Final de Màster  
 S2