Inici del Contingut

Formació prèvia acreditada

Reconeixement de crèdits

 • Els alumnes amb una formació prèvia superior a 240 ECTS podran sol·licitar el reconeixement de crèdits al moment de fer la preinscripció, en funció de l'adequació de la seva formació a les competències i els coneixements previstos en el pla d'estudis del Màster.
 • Llicenciats que acreditin una formació de 300 ETCS podran sol·licitar el reconeixement de 12 crèdits, equivalents a 2 o 3 matèries del màster. Com a màxim es podrà convalidar una matèria obligatòria.
 • Alumnes amb estudis de Màster oficial podran sol·licitar el reconeixement d'un màxim de 32 ECTS corresponents als crèdits teòrics del Màsters.
 • Alumnes amb experiència laboral i profesional acreditada podran sol·licitar el reconeixement d'un màxim de 8 crèdits.

No es podran reconèixer crèdits de titulacions corresponents a Diplomatures o Graus. Tampoc es podran reconèixer crèdits del Projecte Final d'Estudis d'un altre Màster.

Les sol·licituds del reconeixement de crèdits seran resoltes per la Comissió d' Estudis del Màster, i la sol·licitud ha de ser adjuntada a la documentació de la preinscripció abans del tancament del termini.

Curs d'anivellament de coneixements

Els preinscrits amb una formació prèvia de 180 ECTS o provinents d'un Grau que no dóna accés directe al màster hauran de realitzar un curs d'anivellament de 60 ECTS, cursant matèries de segon cicle dels Graus de Ciències Biomèdiques i Biotecnologia.

Hauran de triar les assignatures del següent llistat per a complementar la seva formació :

 • Fisiopatologia Humana (9 ECTS C. Biomèdiques)
 • Immunologia i Cultius Cel·lulars (6 ECTS , C. Biomèdiques i Biotecnologia)
 • Farmacologia (6 ECTS , C. Biomèdiques)
 • Genètica Humana (6 ECTS , C. Biomèdiques)
 • Microbiologia II (6 ECTS , C. Biomèdiques)
 • Biologia del Desenvolupament i Medicina Regenerativa (6 ECTS , C. Biomèdiques)
 • Bioinformàtica (6 ECTS , C. Biomèdiques i Biotecnologia)
 • Enginyeria Genètica (6 ECTS , C. Biomèdiques i Biotecnologia)
 • Immunopatologia (6 ECTS , C. Biomèdiques)
 • Tècniques Instrumentals I, II i III (3 ECTS cadascuna , C. Biomèdiques)
 • Biotecnologia Biomèdica (6 ECTS , Biotecnologia)