Inici del Contingut

Idioma d'impartició

Per accedir al Màster es recomanda presentar un certificat de coneixement d'anglès nivell B2 (original o còpia autenticada).
Codi   Assignatura ECTS Anglès Castellà Català
14700   Patologia i Terapèutica Molecular 4 100%
14701   Comunicació, gestió i innovació en Ciència 4 100%
14702   Assajos clínics: disseny i desenvolupament 4 20% 10% 70%
14703   Organismes model en Biomedicina 4 90% 10%
14704   Experimentació  Animal 8 35% 35% 30%
14705   Mètodes en Biologia de Sistemes 4  100%  –
14706   Estrès Oxidatiu i Antioxidants 4 70% 10% 20%
14707   Comunicació i funció cel·lular 4 65% 10% 25%