Inici del Contingut

Guies docents 2015-2016

Pla d'estudis curs 2015-16

Codi   Assignatura ECTS
   Fonaments de la Investigació Biomèdica
14700
  Patologia i Terapèutica Molecular guia docent
4
14701
  Comunicació, gestió i innovació en Ciència guia docent
4
14702
  Assajos clínics: disseny i desenvolupament guia docent
4
   Models animals de malalties humanes
14703
  Organismes model en Biomedicina guia docent
4
14704
  Experimentació Animal *   guia docent
8
   Mètodes avançats d'aplicació en Biomedicina   (8 ECTS de 12 oferts)
14705
  Mètodes en Biologia de Sistemes guia docent
4
14706
  Estrès Oxidatiu i Antioxidants guia docent
4
14707
  Comunicació i funció cel·lular guia docent
4
   Treball Final de Màster
14708
  Treball Final de Màster guia docent
 28

 

* Matèria que atorga el títol oficial de Manipulador d'animals de Laboratori, requerit per a l'experimentació amb animals.