Inici del Contingut

Guies docents 2017-18

Pla d'estudis curs 2017-18

Codi

  Assignatura

ECTS

   Fonaments de la Investigació Biomèdica
14700
  Patologia i Terapèutica Molecular (Ob) guia docent
4
14701
  Comunicació, gestió i innovació en Ciència (Ob) guia docent
4
14702
  Assajos clínics: disseny i desenvolupament (Ob) guia docent
4
   Models animals de malalties humanes
14703
  Organismes model en Biomedicina (Ob) guia docent
4
14704
  Experimentació Animal * (Ob)  guia docent
8
   Mètodes avançats d'aplicació en Biomedicina   (8 ECTS de 12 oferts)
14705
  Mètodes en Biologia de Sistemes (Op) guia docent
4
14706
  Estrès Oxidatiu i Antioxidants (Op) guia docent
4
14707
  Comunicació i funció cel·lular (Op) guia docent
4
   Treball Final de Màster
14708
  Treball Final de Màster (Ob) guia docent
 28

 

* Matèria que atorga el títol oficial de Manipulador d'animals de Laboratori, requerit per a l'experimentació amb animals.