Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

El títol del Màster Universitari en Investigació Biomèdica s'obté després d'haver superat els 60 crèdits ECTS del pla d'estudis (24 crèdits teòrics obligatoris, 8 crèdits teòrics optatius i 28 crèdits pràctics del treball Final de Màster).

Aquest màster està dissenyat per a que es pugui realitzar en un curs acadèmic.

Codi

  Assignatura ECTS
   Fonaments de la Investigació Biomèdica
14700
  Patologia i Terapèutica Molecular (Ob) guia docent
4
14701
  Comunicació, gestió i innovació en Ciència (Ob) guia docent
4
14702
  Assajos clínics: disseny i desenvolupament (Ob) guia docent
4
   Models animals de malalties humanes
14703
  Organismes model en Biomedicina (Ob) guia docent
4
14704
  Experimentació Animal * (Ob)  guia docent
8
   Mètodes avançats d'aplicació en Biomedicina   (8 ECTS de 16 oferts)
14705
  Mètodes en Biologia de Sistemes (Op) guia docent
4
14706
  Estrès Oxidatiu i Antioxidants (Op) guia docent
4
14707
  Comunicació i funció cel·lular (Op) guia docent
4
NOVA    Storytelling with data (Op) 4
   Treball Final de Màster
14708
  Treball Final de Màster (Ob) guia docent
 28

 

* Matèria que aporta els coneixements teòrics requerits per al títol de Manipulador d'animals de Laboratori, caldrà completar la formació amb 120 hores pràctiques d'experimentació amb animals per a obtenir el títol oficial (segons normativa actual).