Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

El títol del Màster Universitari en Investigació Biomèdica s'obté després d'haver superat els 60 crèdits ECTS del pla d'estudis (24 crèdits teòrics obligatoris, 8 crèdits teòrics optatius i 28 crèdits pràctics del treball Final de Màster).

Aquest màster està dissenyat per a que es pugui realitzar en un curs acadèmic.

Codi

  Assignatura ECTS
   Fonaments de la Investigació Biomèdica
14700
  Patologia i Terapèutica Molecular (Ob) guia docent
4
14701
  Comunicació, gestió i innovació en Ciència (Ob) guia docent
4
14702
  Assajos clínics: disseny i desenvolupament (Ob) guia docent
4
   Models animals de malalties humanes
14703
  Organismes model en Biomedicina (Ob) guia docent
4
14704
  Experimentació Animal * (Ob)  guia docent
8
   Mètodes avançats d'aplicació en Biomedicina   (8 ECTS de 16 oferts)
14705
  Mètodes en Biologia de Sistemes (Op) guia docent
4
14706
  Estrès Oxidatiu i Antioxidants (Op) guia docent
4
14707
  Comunicació i funció cel·lular (Op) guia docent
4
14709
  Storytelling with data (Op) NOVA guia docent
4
   Treball Final de Màster
14708
  Treball Final de Màster (Ob) guia docent
 28

* Matèria que aporta els coneixements teòrics requerits per al títol de Manipulador d'animals de Laboratori, caldrà completar la formació amb 120 hores pràctiques d'experimentació amb animals per a obtenir el títol oficial (segons normativa actual).

 

Curs d'anivellament de coneixements

Els alumnes que disposin d'una titulació universitària oficial de 180 ECTS (en algun dels àmbits anteriorment explicats) o que siguin diplomats en Nutrició Humana i Dietètica, Infermeria o Fisioteràpia, hauran de realitzar un curs d'anivellament per poder accedir als estudis del màster amb els coneixements que garanteixin el seguiment del curs. 

Hauran de cursar 60 ECTS de les següents matèries a elegir entre les que pertanyen als Graus en Ciències Biomèdiques i en Biotecnologia :

 
Grau en Ciències Biomèdiques (Campus de Ciències de la Salut)

Codi

Assignatura

ECTS

Curs

Horari

101504

Genètica

6

C2-S1

matí

101505

Bioestadística

6

C2-S2

matí

101510

Patologia Cel·lular i Molecular

6

C2-S1

matí

101516

Enginyeria genètica

6

C2-S2

matí

101651

Immunologia

6

C2-S2

matí

101653

Tècniques instrumentals I. Cultius cel·lulars

3

C3-S1

tarda

101513

Farmacologia

6

C3-S2

tarda

191528

Microbiologia avançada

6

C3-S2

tarda

101527

Biologia del desenvolupament i medicina regenerativa

6

C3-S2

tarda

101518

Bioinformàtica-Biologia de sistemes

6

C3-S1

tarda

101532

Neurociència fonamental

9

C3-S1

tarda

101529

Genètica Humana

6

C4-S1

matí

101654

Tècniques instrumentals II

6

C4-S1

 

 
Grau en Biotecnologia (Campus ETSEA)

Codi

Assignatura

ECTS

Curs

Horari

101619

Immunologia i cultius cel·lulars animals

6

C3-S2

tarda

101612

Bioinformàtica

6

C3-S1

tarda

101611

Enginyeria genètica

6

C3-S2

tarda

101625

Biotecnologia Farmacèutica

6

C4-S1

matí

101626

Patologia Molecular i Diagnòstic Biomèdic

6

C4-S2

matí

101627

Biotecnologia Biomèdica

6

C4-S1

matí