Màster en Investigació Biomèdica

Pla d'estudis i guies docents

El títol del Màster Universitari en Investigació Biomèdica s'obté després d'haver superat els 60 crèdits ECTS del pla d'estudis (24 crèdits teòrics obligatoris, 8 crèdits teòrics optatius i 28 crèdits pràctics del treball Final de Màster).

Aquest màster està dissenyat per a que es pugui realitzar en un curs acadèmic.

 

Curs 2021-22

 

* Matèria que aporta els coneixements teòrics requerits per al títol de Manipulador d'animals de Laboratori, caldrà completar la formació amb 120 hores pràctiques d'experimentació amb animals per a obtenir el títol oficial (segons normativa actual).

Codi Assignatura Tipus Crèdits        
FONAMENTS DE LA INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA        
14700 PATOLOGIA I TERAPÈUTICA MOLECULAR OB 4        
14701 COMUNICACIÓ,GESTIÓ I INNOVAVIÓ EN CIÈNCIA OB 4        
14702 ASSAJOS CLÍNICS: DISSENY I DESENVOLUPAMENT OB 4        
MODELS ANIMALS DE MALALTIES HUMANES        
14703 ORGANISMES MODELS EN BIOMEDICINA OB 4        
14704 EXPERIMENTACIO ANIMAL * OB 8        
MÈTODES AVANÇATS D’APLICACIÓ EN BIOMEDICINA (8 ECTS de 16 OFERTS)        
14705 MÈTODES EN BILOGIA DE SISTEMES OP 4        
14706 EXTRÉS OXIDATIU I ANTIOXIDANTS OP 4        
14707 COMUNICACIÓ I FUNCIÓ CEL·LULAR OP 4        
14709 STORYTELLING WITH DATA OP 4        
TREBALL FINAL DE MÀSTER        
14708 TREBALL FINAL DE MÀSTER OB 28        
 
 
 
 
 
 

Curs d'anivellament de coneixements

 Els alumnes que disposin d'una titulació universitària oficial de 180 ECTS (en algun dels àmbits anteriorment explicats) o que siguin diplomats en Nutrició Humana i Dietètica, Infermeria o Fisioteràpia, hauran de realitzar un curs d'anivellament per poder accedir als estudis del màster amb els coneixements que garanteixin el seguiment del curs. 

Hauran de cursar 60 ECTS de les següents matèries a elegir entre les que pertanyen als Graus en Ciències Biomèdiques i en Biotecnologia :

Grau en Ciències Biomèdiques (Campus de Ciències de la Salut)

Codi

Assignatura

ECTS

Curs

Horari

101504 Genètica 6 C2-S1 matí

101505

Bioestadística

6

C2-S2

matí

101510

Patologia Cel·lular i Molecular

6

C2-S1

matí

101516

Enginyeria genètica

6

C2-S2

matí

101651

Immunologia

6

C2-S2

matí

101653

Tècniques instrumentals I. Cultius cel·lulars

3

C3-S1

tarda

101513

Farmacologia

6

C3-S2

tarda

101528

Microbiologia avançada

6

C3-S2

tarda

101527

Biologia del desenvolupament i medicina regenerativa

6

C3-S2

tarda

101518

Bioinformàtica-Biologia de sistemes

6

C3-S1

tarda

101532

Neurociència fonamental

9

C3-S1

tarda

101529

Genètica Humana

6

C4-S1

matí

101654

Tècniques instrumentals II

6

C4-S1

 

 
Grau en Biotecnologia (Campus ETSEA)

Codi

Assignatura

ECTS

Curs

Horari

101619

Immunologia i cultius cel·lulars animals

6

C3-S2

tarda

101612

Bioinformàtica

6

C3-S1

tarda

101611

Enginyeria genètica

6

C3-S2

tarda

101625

Biotecnologia Farmacèutica

6

C4-S1

matí

101626

Patologia Molecular i Diagnòstic Biomèdic

6

C4-S2

matí

101627

Biotecnologia Biomèdica

6

C4-S1

matí