Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Investigació Biomèdica     SegellAcreditacioAQU_MIBiomedica_ca

INFORMACIÓ  COVID-19 - DIRECTRIUS UDL

PLA DE CONTINGÈNCIA _ UdL

 

El Màster en Investigació Biomèdica és una oferta de formació de postgrau fonamental de la Universitat de Lleida tant pel fet que ofereix una continuïtat als estudiants de grau propis obrint-los l'accés als estudis de doctorat, així com perquè fa d'enllaç entre l'àmbit  acadèmic i el de la recerca, formant investigadors que podran incorporar-se als grups de recerca de l'IRBLleida o a grups d'altres centres o institucions.

La qualitat del programa s'ha de valorar no tan sols pels continguts teòrics, sinó també per la plantilla de professors i investigadors, tant bàsics com clínics, que participen en la docència així com per les instal·lacions cientificotecnològiques que es posen a l'abast dels alumnes. La producció científica en l'àrea biomèdica del professorat de l'IRBLleida/UdL és un bon indicador de la qualitat d'aquest ensenyament.

L'objectiu d'aquest Màster és la formació d'investigadors plenament capacitats per a dur a terme un projecte de recerca i coneixedors dels models d'estudi i les tècniques més capdavanteres. A més, ofereix als alumnes les eines necessàries per afrontar amb èxit les possibles sortides professionals en recerca bàsica i clínica, en la indústria biotecnològica, la comunicació i edició científiques i la gestió de la recerca.

 

Enllaç als resultats de l'Acreditació AQU